Polityka Prywatności

Prestige Wojciech Wielkiewicz

 1. Czerwona 35

33-101 Tarnów

Polityka Prywatności

.

Zbierane przez Prestige Wojciech Wielkiewicz   dane są chronione  zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119/1) – zwane „RODO”.

 1. Zakres polityki prywatności

Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez firmę szkoleniową Prestige Wojciech Wielkiewicz  danych osobowych uczestników szkoleń , oraz  współpracowników w zakresie świadczenia usług rozwojowych .

Przedstawiona polityka prywatności może być uszczegółowiona poprzez dodatkowe informacje przekazywane  przez  pracowników biura  oraz przy wypełnianiu formularzy zgłoszeniowych na szkolenia.

 1. Administrator. Punkt kontaktowy

Administratorem danych osobowych jest Prestige Wojciech Wielkiewicz  z siedzibą w Tarnowie przy ul.  Czerwona 35.

 1. Rodzaj zbieranych danych osobowych

W zależności od rodzaju kontaktu i charakteru współpracy zbierane są następujące dane:

 • Dane osobowe uczestników szkolenia, nazwę firmy delegujących pracowników na szkolenie , stanowiska jakie w firmie zajmują.
 • Adresy uczestników szkoleń  oraz firm delegujących swoich pracowników na szkolenia numery telefonów kontaktowych  i adresy email uczestników i zleceniodawców (firmy) szkoleń.
 • Korespondencje mail z uczestnikami szkoleń oraz koordynatorami szkoleń.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne.  W przypadku uzyskania zgody pozyskane dane są przetwarzane  w minimalnym zakresie.  Prowadzone działania  nie wykraczają po za zakres danych, który jest określony w danym formularzu lub umowie .

 1. Cel i zakres przetwarzania danych

Pozyskane  dane mogą być przetwarzane w następujących celach :

 • realizacja i zarządzanie kontaktami z uczestnikami szkoleń
 • wykonanie umowy lub działania podjęte przed zawarciem umowy
 • zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązkami prawnymi
 • działania analityczne i statystyczne, prowadzone w celu uzyskania informacji dotyczących oferowanych szkoleń.
 • komunikacji  z  uczestnikami szkoleń
 • przesyłanie newsletterów o naszych produktach i usługach (informacji handlowych), jeżeli uczestnik szkolenia wyraził na to zgodę.
 1. Podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są :

 • na podstawie zgody uczestników szkoleń  (art. 6 ust.1 lit. a RODO) – w przypadku wysyłania newsletterów i innych informacji o charakterze marketingowym oraz w celu archiwizacji danych w pewnych określonych przypadkach.
 • w celu wykonania umowy, lub działań działań zmierzających do zawarcia tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) .
 • w celu realizacji wymagań przepisów prawa, no. ustawy o rachunkowości lub prawa podatkowego.
 1. Zasady przechowywania danych osobowych

Dane  osobowe  przetwarzanie   są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polski.

 1. Zabezpieczenie Danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są  zabezpieczone przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. Dane osobowe nie są przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi i podatkowymi .

 

 1. Zarządzanie danymi osobowymi

Osoba  udzielająca  zgody na przetwarzanie danych osobowych ma  prawo dostępu do  przetwarzanych przez Prestige Wojciech Wielkiewicz   danych osobowych oraz może zażądać ich usunięcia  lub  aktualizacji, pod warunkiem,  że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem działań, które  podjęte zostały  przed wycofaniem zgody. Osoba udzielająca zgody na przetwarzanie swoich danych  ma prawo skontaktować się  w każdej chwili z biurem  Prestige Wojciech Wielkiewicz   w celu  uzyskania informacji na temat przysługującej jej praw lub złożyć skargę  na działanie Prestige Wojciech Wielkiewicz   do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

 1. Aktualizacja  Polityki Prywatności

Polityka prywatności weszła w życie dnia 01.06.2022  . Polityka zostanie umieszczona na stronie internetowej firmy i aktualizowana  w przypadku zmian przepisów prawa.